XIV-OJO KAUNO KALĖDINIO BĖGIMO – 2017
NUOSTATAI

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

  1. Propaguoti bėgimą, kaip vieną iš žmogaus sveikatą stiprinančių priemonių Kauno mieste ir respublikoje.
  2. Populiarinti masinius bėgimus tarp mėgėjų ir profesionalų, įtraukiant kuo daugiau mūsų šalies ir užsienio gyventojų į bėgimo renginius.
  3. Skatinti, kad į bėgimo renginius įsijungtų kuo daugiau šeimos narių.
  4. Išsiaiškinti pajėgiausius bėgikus įvairiose amžiaus grupėse.

 ORGANIZATORIAI

Bėgimą organizuoja Kauno bėgimo mėgėjų klubas ir Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija.

 

 VYKDYMO DATA IR VIETA

XIV-asis KAUNO KALĖDINIS bėgimas – 2017 vyks 2017-12-23 Kauno Panemunės šile. Susirinkimo ir starto vieta: Smetonos al. gale (prie Panemunės šilo).

 

REGISTRACIJA

Išankstinė registracija vykdoma internetu www.kaunobmk.lt

iki 2017-12-20 14:00 val. starto mokestis – 5 Eur (LBMA nariams – 3 Eur);
nuo 2017-12-20 14:01 val. iki 2017-12-22 20:00 val. starto mokestis – 8 Eur (LBMA nariams 6 Eur);

Starto mokestis mokamas į Kauno bėgimo mėgėjų klubo atsiskaitomąją sąskaitą LT82 7300 0101 3475 3987 AB Banke „Swedbank”, nurodant Vardą, Pavardę bei klubą (jeigu toks yra).

Varžybų dieną registracija vyks starto vietoje nuo 10:00 iki 11:30 val.
Registruojantis varžybų dieną registracijos kaina 10 Eur.
Varžybų dieną dalyvių registracija gali būti limituota.

Dalyvių numerių išdavimas varžybų dieną nuo 10:00 iki 11:40 val. starto vietoje.

 

 VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA

Varžybose gali dalyvauti visi mūsų šalies ir užsienio piliečiai, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgimo varžybose. Todėl dalyviai už savo sveikatą varžybų metu ir joms pasibaigus atsako patys, tai patvirtindami registracijos metu.

Už nepilnamečių dalyvavimą ir sveikatą varžybų metu ir joms pasibaigus atsako delegavusi organizacija (mokykla, tėvai, treneriai ar globėjai), tai patvirtindama savo parašu.

Bėgimo varžybos vykdomas trijuose nuotoliuose: 2,3 km; 5,8 km ir 11,6 km.

2,3 km startas – 12:00 val.,

5,8 km ir 11,6 km startas – 12:30 val.

Bėgantys 5,8 km bėga vieną ratą, 11,6 km – 2 ratus.

Danga – 100 proc. asfaltas (priklausomai nuo gamtos sąlygų – galimas ledas, sniegas).

Po bėgimo dalyviai bus vaišinami kūčiukais ir arbata.

Taip pat po varžybų dalyviai galės išsimaudyti baseine bei pasikaitinti pirtelėje nuo 14:00 iki 16:00 val. (Miško g. 1, Kaunas).

 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

Nugalėtojai bus nustatomi kiekviename nuotolyje tarp vyrų ir moterų pagal numatytas amžiaus grupes.
Nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti taurėmis ir medaliais.

Visi bėgimo dalyviai, sėkmingai įveikę bėgimo trasą, bus apdovanoti atminimo medaliais, suvenyrais, atminimo sertifikatais.

Varžybose dalyviai varžysis sekančiose grupėse:

2,3 km:

Vaikai (mergaitės, berniukai)        – gimę 2005 m. ir jaunesni   (12 metų ir jaunesni),

Jaunutės, jaunučiai                        – gimę 2002 – 2004             (13 – 15 m.),

Jaunės, jauniai                               – gimę 1999 – 2001             (16–18 m.),

Suaugę bėga be konkurencijos   – gimę 1998 ir vyresni          (19 m. ir vyresni).

5,8 km:

Pagr. grupė (moterys, vyrai)          – gimę 1958 ir jaunesni        (59 m. ir jaunesni),

Senjorės, senjorai                           – gimę 1957 ir vyresni          (60 m. ir vyresni).

11,6 km:

Jaunuolės, jaunuoliai                     – gimę 1999 ir jaunesni        (18 m. ir jaunesni),

Pagr. grupė (moterys, vyrai)          – gimę 1988 – 1998             (19–29 m.),

Suaugę (moterys, vyrai)                – gimę 1978 – 1987             (30–39 m.),

Veteranai (moterys, vyrai)             – gimę 1968 – 1977             (40–49 m.),

Veteranai (moterys, vyrai)             – gimę 1958 – 1967             (50–59 m.),

Senjorės, senjorai                         – gimę 1957 ir vyresni          (60 m. ir vyresni).

Taip pat bus apdovanoti, sėkmingai įveikę pasirinktą distanciją:
– vyriausias ir jauniausias bėgimo dalyvis;
– trys originaliausiai, kalėdiniais rūbais apsirengę dalyviai;
– gausiausia šeima.

 

Vidmantas Dobrovolskas
Tel. 8-686 22292

El. paštas info@KaunoBMK.lt