BĖGIMO „SVEIKAS ŽMOGUS“ – 2020
NUOSTATAI

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 • Populiarinti bėgimą, kaip vieną iš žmogaus sveikatą stiprinančių priemonių Kauno mieste ir Lietuvos respublikoje.
 • Skatinti, kad į bėgimo renginius įsijungtų kuo daugiau bėgimą propaguojančių žmonių.
 • Išsiaiškinti greičiausius bėgikus.

 ORGANIZATORIAI

 • Bėgimą organizuoja Kauno bėgimo mėgėjų klubas kartu su Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija.

 VYKDYMO DATA IR VIETA

 • Bėgimas „Sveikas Žmogus“ vyks 2020-06-28 Kleboniškio miške prie sustojimo „Vandentiekis“.
 • 12:00 val. startas 2,5 km, 12:30 val. startas 5 km ir 10 km.
 • Bėgimo trasa driekiasi Kleboniškio miško takeliais

 REGISTRACIJA

 • Visi dalyviai registruojasi interneto puslapyje www.kaunobmk.lt/ iki birželio 27 dienos 18:00 val.
 • Išankstinė registracija visiems dalyviams 3 Eur. (Dalyviai, kurie registruojasi į dvi distancijas papildomai moka 1 €), registruojantis varžybų dieną (visoms distancijoms) registracija – 5 Eur.
 • Numerių išdavimas varžybų dieną nuo 10:30 val. 11:30 val. starto vietoje.
 • Starto mokestis mokamas atsiimant numerį.

 VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA

 • Varžybose gali dalyvauti visi norintys, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgimo varžybose.
 • Už nepilnamečių dalyvavimą ir sveikatą varžybų metu ir joms pasibaigus atsako delegavusi organizacija (mokykla, tėvai, treneriai ar globėjai).
 • Dalyviai už savo sveikatą varžybų metu ir joms pasibaigus atsako patys, tai patvirtindami savo parašu

Bėgimas vykdomas 3-juose nuotoliuose: 2,5 km; 5 km; 10 km.

2,5 km (vyrai ir moterys) 5 km (vyrai ir moterys) 10 km (vyrai ir moterys)
vaikai gimę 2007 m. ir jaunesni bendra įskaita pagr. grupė gimę 1981 m. ir jaunesni
jaunučiai gimę 2006 – 2005 m. suaugę gimę 1980 – 1971 m.
veteranai gimę 1960 m. ir vyresni veteranai gimę 1970 – 1961 m.
kitos grupės be konkurencijos veteranai gimę 1960 m. ir vyresni

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

 • Nugalėtojai ir prizininkai bus nustatomi kiekviename nuotolyje tarp vyrų ir moterų pagal numatytas amžiaus grupes.
 • Amžiaus grupių nugalėtojai apdovanojami medaliais bei atminimo suvenyrais, antrų ir trečių vietų laimėtojai – medaliais.
 • Taip pat bus apdovanoti vyriausias ir jauniausias varžybų dalyviai.

SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 • Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 • Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas varžybose yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą varžybose ir pasikonsultuoti su gydytoju.
 • Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant varžybose, tenka tik dalyviui.
 • Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 • Varžybų dalyviams nukrypti nuo trasos be teisėjo leidimo yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 • Finišuojančių dalyvių laikas fiksuojamas kertant finišo liniją.
 • Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 • Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis, registruodamasis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 • Dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, amžius, lytis, klubas, miestas ir pasiektas rezultatas gali būti viešai skelbiami rezultatuose internete ir kituose informaciniuose pranešimuose apie šį bėgimą.
 • Asmeniniai duomenys naudojami varžybų organizavimo ir administravimo tikslais.
 • Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, miestą, rezultatas nėra ištrinami ir saugomi statistikos, istoriniais tikslais.
 • Jei duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, dalyvis gali nesutikti su tokiu tvarkymu, informavęs el. pašto adresu info@kaunobmk.lt.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Visi dalyviai pasiekę finišą bus apdovanoti atminimo sertifikatais, pavaišinti sausainiais ir arbata.

Vidmantas Dobrovolskas
Tel. 8 686 22292
El. paštas info@kaunobmk.lt