BĖGIMO „KAUNO RUDUO – 2022“
NUOSTATAI

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

  1. Propaguoti bėgimą, kaip vieną iš žmogaus sveikatą stiprinančių priemonių Kauno mieste ir Lietuvos respublikoje.
  2. Populiarinti masinius bėgimus tarp mėgėjų ir profesionalų, įtraukti kuo daugiau mūsų šalies ir užsienio gyventojų į bėgimo renginius.
  3. Skatinti, kad į bėgimo renginius įsijungtų kuo daugiau šeimos narių.
  4. Išsiaiškinti greičiausius bėgikus.

 

ORGANIZATORIAI

Bėgimą organizuoja Kauno bėgimo mėgėjų klubas, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija.

 

VYKDYMO DATA IR VIETA

Bėgimas „KAUNO RUDUO – 2022“ vyks 2022-10-01 Kleboniškio miške prie sustojimo „Vandentiekis“.

Startas 2,5 km – 12:00 val.
Startas 5 km ir 10 km – 12:30 val.

Bėgimo trasa vykdoma ratais. Vieno rato ilgis – 2,5 km.

 

REGISTRACIJA

Visi dalyviai registruojasi interneto puslapyje https://www.kaunobmk.lt iki rugsėjo 30 d. 20:00 val.
Užsiregistravus iki aukščiau nurodytos datos starto mokestis visiems dalyviams 3 Eur.
Dalyviai, kurie registruojasi į dvi distancijas, už antrą papildomai moka 1 Eur.

Starto mokestis mokamas į Kauno bėgimo mėgėjų klubo atsiskaitomąją sąskaitą LT82 7300 0101 3475 3987 Swedbank, nurodant Vardą, Pavardę bei klubą (jeigu toks yra) arba atsiimant numerį starto vietoje.

Numerių išdavimas varžybų dieną nuo 10:50 val. iki 11:50 val. starto vietoje.

 

VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA

Varžybose gali dalyvauti visi mūsų šalies ir užsienio piliečiai, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgimo varžybose. Už nepilnamečių dalyvavimą ir sveikatą varžybų metu ir joms pasibaigus atsako delegavusi organizacija (mokykla, tėvai, treneriai ar globėjai), tai patvirtindami savo parašu. Dalyviai už savo sveikatą varžybų metu ir joms pasibaigus atsako patys, tai patvirtindami registracijos metu.

Bėgimas vykdomas 3-juose nuotoliuose: 2,5 km, 5 km ir 10 km šiose amžiaus grupėse:

            2,5 km   – vaikai, gimę 2009 m. ir jaunesni /ės;

                          – Jaunučiai, gimę 2007 – 2008 m.;

                          – veteranai, gimę 1962 m. ir vyresni /ės;

                          – kitos amžiaus grupės bėga be konkurencijos.

              5 km    – bendra grupė (vyrai ir moterys).

            10 km    – pagr. grupė – gimę 1983 m. ir jaunesni /ės;

                          – suaugę (vyrai/moterys) gimę 1973 – 1982 m.;

                          – veteranai (vyrai/moterys), gimę 1963 m. – 1972 m.;

                          – veteranai (vyrai/moterys), gimę 1962 m. ir vyresni /ės.

 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

Nugalėtojai bus nustatomi kiekviename nuotolyje tarp vyrų ir moterų pagal numatytas amžiaus grupes. Nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti atminimo prizais ir medaliais.
Taip pat bus apdovanoti vyriausias ir jauniausias bėgimo dalyvis.

 

SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyvis bus diskvalifikuojamas, o rezultatas į varžybų protokolą neįtraukiamas.

Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas varžybose yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą varžybose ir pasikonsultuoti su gydytoju.

Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant varžybose, tenka tik dalyviui.

Bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti numerį, kuriame įmontuota laiko matavimo elektroninė mikroschema. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus, ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

Varžybų dalyviams nukrypti nuo trasos be teisėjo leidimo yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

Varžybų rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų laiką.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.

 

Vidmantas Dobrovolskas
Tel. 8 686 22292
El. paštas info@lbma.lt