XV-OJO KAUNO KALĖDINIS BĖGIMAS – 2018
NUOSTATAI

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

  1. Propaguoti bėgimą, kaip vieną iš žmogaus sveikatą stiprinančių priemonių Kauno mieste ir respublikoje.
  2. Populiarinti masinius bėgimus tarp mėgėjų ir profesionalų, įtraukiant kuo daugiau mūsų šalies ir užsienio gyventojų į bėgimo renginius.
  3. Skatinti, kad į bėgimo renginius įsijungtų kuo daugiau šeimos narių.
  4. Išsiaiškinti pajėgiausius bėgikus įvairiose amžiaus grupėse.

 

ORGANIZATORIAI

Bėgimą organizuoja Kauno bėgimo mėgėjų klubas ir Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija.

 

VYKDYMO DATA IR VIETA

XV-asis KAUNO KALĖDINIS bėgimas – 2018 vyks 2018-12-22 Kauno Panemunės šile. Susirinkimo ir starto vieta: Smetonos al. gale (prie Panemunės šilo).

 

REGISTRACIJA

Išankstinė registracija vykdoma internetu www.KaunoBMK.lt/registracija/

iki 2018-12-20 14:00 val. starto mokestis – 5 Eur (LBMA nariams 3 Eur);

nuo 2018-12-20 14:01 val. iki 2018-12-21 20:00 val. starto mokestis – 8 Eur (LBMA nariams 6 Eur);

Starto mokestis mokamas į Kauno bėgimo mėgėjų klubo atsiskaitomąją sąskaitą LT82 7300 0101 3475 3987 Swedbank, nurodant Vardą, Pavardę bei klubą (jeigu toks yra).

Varžybų dieną registracija vyks starto vietoje nuo 10:00 iki 11:30 val. Registruojantis varžybų dieną registracijos kaina 10 Eur. Varžybų dieną dalyvių registracija gali būti limituota.

Dalyvių numerių išdavimas varžybų dieną nuo 10:00 iki 11:40 val. starto vietoje.

 

VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA

Varžybose gali dalyvauti visi mūsų šalies ir užsienio piliečiai, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgimo varžybose. Todėl dalyviai už savo sveikatą varžybų metu ir joms pasibaigus atsako patys, tai patvirtindami registracijos metu.

Už nepilnamečių dalyvavimą ir sveikatą varžybų metu ir joms pasibaigus atsako delegavusi organizacija (mokykla, tėvai, treneriai ar globėjai), tai patvirtindama savo parašu.

Bėgimo varžybos vykdomas trijuose nuotoliuose: 2,3 km; 5,8 km ir 11,6 km.

2,3 km startas – 12:00 val.,

5,8 km ir 11,6 km startas – 12:30 val.

Bėgantys 5,8 km bėga vieną ratą, 11,6 km – 2 ratus.

Danga – 100 proc. asfaltas (priklausomai nuo gamtos sąlygų asfalto danga gali būti padengta sniegu bei vietos ledu).

Po bėgimo dalyviai bus vaišinami kūčiukais ir arbata.

Taip pat po varžybų dalyviai galės išsimaudyti baseine bei pasikaitinti pirtelėje nuo 14:00 iki 16:00 val. (Miško g. 1, Kaunas)

 

 SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu (vaikus šeimų bėgimui gali užregistruoti tėvai). Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas varžybose yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą varžybose ir pasikonsultuoti su gydytoju.

Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant varžybose, tenka tik dalyviui.

Varžybų metu gali būti patiriamas aukšto (didelio) intensyvumo fizinis ir (ar) psichinis krūvis, todėl rekomenduojame prieš dalyvavimą varžybose pasitikrinti sveikatą specializuotas sporto medicinos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Asmeniui leidžiama dalyvauti tik tuo atveju, kai jis arba jo atstovai pagal įstatymą raštu deklaruoja, jog buvo supažindintas su šia informacija ir prisiima atsakomybę už savo sveikatos būklę šiose varžybose.

Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant drabužių priekio (krūtinės) tvarkingai ir aiškiai matomai pritvirtintą numerį.

Varžybų dalyviams nukrypti nuo trasos be teisėjo leidimo yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kt. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda (išskyrus neįgaliuosius). Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.

Finišuojančių dalyvių laikas fiksuojamas kertant finišo liniją.

Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos.

 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

Nugalėtojai bus nustatomi kiekviename nuotolyje tarp vyrų ir moterų pagal numatytas amžiaus grupes. Nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti taurėmis ir medaliais.

Visi bėgimo dalyviai, sėkmingai įveikę bėgimo trasą, bus apdovanoti atminimo medaliais.

Varžybose dalyviai varžysis sekančiose grupėse:

2,3 km:

Vaikai (mergaitės, berniukai)       – gimę 2006 m. ir jaunesni (12 metų ir jaunesni),

Jaunutės, jaunučiai                        – gimę 2003 – 2005             (13 – 15 m.),

Jaunės, jauniai                               – gimę 2000 – 2002             (16–18 m.),

Suaugę bėga be konkurencijos   – gimę 1999 ir vyresni         (19 m. ir vyresni).

5,8 km:

Pagr. grupė (moterys, vyrai)         – gimę 1959 ir jaunesni       (59 m. ir jaunesni),

Senjorės, senjorai                          – gimę 1958 ir vyresni        (60 m. ir vyresni).

11,6 km:

Jaunuolės, jaunuoliai                    – gimę 2000 ir jaunesni       (18 m. ir jaunesni),

Pagr. grupė (moterys, vyrai)         – gimę 1989 – 1999             (19–29 m.),

Suaugę (moterys, vyrai)                – gimę 1979 – 1988             (30–39 m.),

Veteranai (moterys, vyrai)            – gimę 1969 – 1978             (40–49 m.),

Veteranai (moterys, vyrai)            – gimę 1959 – 1968             (50–59 m.),

Senjorės, senjorai                          – gimę 1958 ir vyresni         (60 m. ir vyresni).

Taip pat bus apdovanoti, sėkmingai įveikę pasirinktą distanciją:

– vyriausias ir jauniausias bėgimo dalyvis;

– trys originaliausiai, kalėdiniais rūbais apsirengę dalyviai;

– gausiausia šeima.

                     

 

Vidmantas Dobrovolskas
Tel. 8-686 22292
El. paštas info@KaunoBMK.lt